3924 10/07/2014 12:56:33 ب.ظ
Pinnacle Studio نام نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار بر روی فایل های تصویری و انجام عملیات های مختلف بر روی آن ها می باشد.
247588 14/09/2014 01:08:05 ب.ظ
نرم افزار totalmedia یکی از بهترین نرم افزار های پخش کانال های دیجیتال صدا و سیما است.
4036 25/10/2014 12:02:45 ب.ظ
Avid Media Composer نرم افزاری حرفه ای برای ویرایش فایل های ویدئویی می باشد.
4022 25/10/2014 12:22:19 ب.ظ
Avid Media Composer نرم افزاری حرفه ای برای ویرایش فایل های ویدئویی می باشد.
4544 17/12/2014 02:43:03 ب.ظ
Avid Media Composer 8.2.1 نرم افزاری حرفه ای برای ویرایش فایل های ویدئویی می باشد.
6149 22/12/2014 12:39:07 ب.ظ
Avid Media Composer نرم افزاری حرفه ای برای ویرایش فایل های ویدئویی می باشد.
2894 15/03/2015 02:14:35 ب.ظ
Avid Media Composer 8.3.1 نرم افزاری حرفه ای برای ویرایش فایل های ویدئویی می باشد.
گروه ها