10126 16/01/2016 04:06:33 ب.ظ
Sony Catalyst Production Suite 2015.1.1 یک برنامه قدرتمند و سریع جهت ویرایش فایل های ویدئویی می باشد ! این برنامه دارای ابزار های کامل همانند افکت های تصویری ، صحیح کننده رنگ ، کنترل و تنظیم هر یک از این امکانات را دارا می باشد .
10335 28/01/2016 12:46:14 ب.ظ
Sony Catalyst Production Suite 2015.1.2.177 یک برنامه قدرتمند و سریع جهت ویرایش فایل های ویدئویی می باشد ! این برنامه دارای ابزار های کامل همانند افکت های تصویری ، صحیح کننده رنگ ، کنترل و تنظیم هر یک از این امکانات را دارا می باشد .
78267 31/05/2016 04:20:13 ب.ظ
Sony Catalyst Production Suite 2016.1.1 یک برنامه قدرتمند و سریع جهت ویرایش فایل های ویدئویی می باشد. این برنامه دارای ابزار های کامل همانند افکت های تصویری ، صحیح کننده رنگ ، کنترل و تنظیم هر یک از این امکانات را دارا می باشد .
گروه ها